Απέκτησε φωτοβολταϊκούς σταθμούς

2022-08-07T07:00:00.0000000Z

2022-08-07T07:00:00.0000000Z

Documento Media

https://epaper.documentonews.gr/article/281994676257029

Doc | Επιχειρήσεις

Την εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 3,5 MW, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εντός του νομού Αττικής, ανακοίνωσε η Quest Συμμετοχών, μέσω της 100% έμμεσης θυγατρικής της εταιρείας Ξυλάδες Ενεργειακή ΑΕ. Το τίμημα ανήλθε στα 3,2 εκατ. ευρώ. Μετά την ανωτέρω εξαγορά η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ του ενεργειακού βραχίονα του ομίλου Quest Συμμετοχών ανέρχεται σε 33,5 MW.

el-gr